Zásady ochrany osobních údajů

Rádi bychom Vás informovali o zpracování osobních údajů při využívání našeho on-line nástroje INSYMBO, jenž je dostupný na adrese https://www.insymbo.com („Aplikace“). Správcem osobních údajů jsme my, společnost INSYMBO Labs s.r.o., se sídlem Hlavní třída 904/8, 787 01 Šumperk, IČO: 08362220, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 79300 („my“). Zároveň však pro naše klienty vystupujeme jako zpracovatelé osobních údajů. Tímto klientem může být Váš zaměstnavatel, či potenciální zaměstnavatel, agentura či například univerzita. Těmto klientům poskytujeme služby, které jsou spojeny právě s Vaší činností v Aplikaci. Způsob zpracování osobních údajů je popsán v tomto dokumentu.

Jmenovali jsme také pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Tereza Kreizlová, advokátka se sídlem Černohorská 110/2, 787 01 Šumperk, IČ: 08893195, ev. č. ČAK: 19306, e-mail: tereza.kreizlova@insymbo.com.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) vysvětlujeme, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje jako správci osobních údajů, když využíváte Aplikaci, registrujete se do Aplikace, či si prohlížíte webové stránky Aplikace.

Nechcete číst celé Zásady? Přečtěte si, co řeší jednotlivé body:

 1. V prvním vysvětlujeme, jaké osobní údaje budeme zpracovávat.
 2. V druhém bodě vysvětlujeme, proč osobní údaje potřebujeme a co nás k tomu opravňuje.
 3. Ve třetím bodě se dozvíte, s kým Vaše osobní údaje sdílíme.
 4. Ve čtvrtém bodě vysvětlujeme, jak funguje udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 5. V pátém bodě vysvětlujeme zasílání newsletterů.
 6. Šestý bod řeší dobu, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
 7. Sedmý bod upravuje zabezpečení osobních údajů.
 8. Osmý bod stanovuje, jaká máte dle GDPR práva.
 9. Příloha A řeší, jak nakládáme se soubory cookies

Víme, že oblast ochrany osobních údajů používá mnoho pojmů, které mohou být složitější na pochopení. Proto doporučujeme seznámit se se základní příručkou vydanou Úřadem pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/…&p1=3938. Pokud i tak nebudete jakékoliv části těchto Zásad rozumět, neváhejte se ozvat na adresu: dpo@insymbo.com.

1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

Naši Aplikaci můžete využívat dvojím způsobem. Jako uživatelé, kteří se ucházejí o zaměstnání, či jsou zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele. Aplikaci také můžete využívat jako zaměstnavatelé, kteří chtějí získat informace o potenciálních uchazečích či svých zaměstnancích.

V obou případech však budeme při využívání Aplikace zpracovávat následující osobní údaje:

 • Osobní údaje potřebné pro vytvoření uživatelského účtu v Aplikaci a získané při využívání Aplikace. Pro vytvoření uživatelského účtu budeme vyžadovat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, IP adresu, informace o prohlížeči. Dále při využívání Aplikace budeme zpracovávat dobrovolně poskytnuté informace, jako například Vaší fotografii, jazykové preference a další informace spojené s využíváním Aplikace.

Pokud jste uchazečem o zaměstnání nebo zaměstnancem, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Osobní údaje, které získáváme, když využíváte funkcionalit Aplikace. Při užívání Aplikace můžete dále upravovat svůj uživatelský profil a nahrát například Váš životopis. Dále můžete v Aplikaci hrát hry na základě, kterých budeme měřit Vaše chování (jak reagujete) a z těchto dat budeme vytvářet Váš osobní report. Tento report budeme za splnění podmínek dle bodu 2 těchto Zásad sdílet se zaměstnavatelem, případně potenciálním zaměstnavatelem. Pokud jste zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání, kteří Aplikaci využívají na základě pozvání od zaměstnavatele, nezapomínejte, že správcem Vašich osobních údajů je též Váš zaměstnavatel, proto se s případnými žádostmi týkajícími se zpracování osobních údajů obracejte přímo na něj.
  • Při zpracování Vašeho osobního reportu bude docházet k profilování dle čl. 4 bod 4 GDPR. Profilování spočívá v tom, že na základě hraní her v Aplikaci vytváříme osobní report, který zobrazuje Vaše kognitivní a nekognitivní schopnosti v souvislosti s dalšími uchazeči či zaměstnanci. Při tomto profilování zaznamenáváme Vaše reakční časy, typ odpovědi a jiné. Data (výstupy) mohou být následně využita zaměstnavatelem pro účely Vašeho hodnocení, či rozhodnutí, zda budete přijati do pracovního poměru. Vždy tak bude činěno na základě rozhodnutí a úkonů konkrétních pracovníků zaměstnavatele či samotným zaměstnavatelem a nebude docházet k automatizovanému rozhodování založeném na profilování. V případě, že by zaměstnavatel využíval osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v těchto Zásadách, je zaměstnavatel povinen Vás o tomto informovat jako správce osobních údajů.

Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách https://www.insymbo.com a v Aplikaci. Návštěvou našich webových stránek či při využívání Aplikace dochází k zaznamenávání Vaší aktivity. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách a v Aplikaci. Získané informace se snažíme nespojovat s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů nebo Vaše IP adresa. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.

2. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU

 • Údaje potřebné pro registraci uživatelského účtu v Aplikaci využíváme k tomu, abychom Vám mohli zřídit uživatelský účet (jako zaměstnavateli, či zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání) a Vy jste mohli využívat služeb, které Aplikace nabízí. Právním základem pro zpracování je plnění smluvních povinností mezi Vámi a námi dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje také můžeme potřebovat pro účely plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to zejména pro účely daní a účetnictví.
 • Údaje získané při využívání naší Aplikace využíváme pro vlastní účely k tomu, abychom mohli zlepšovat naši Aplikaci a mohli ji přizpůsobovat tak, aby pro Vás byla co nejpohodlnější. Právním základem pro toto zpracování bude plnění vzájemných smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění fungování Aplikace.
 • Údaje získané z hraní her využíváme k tomu, abychom je předali potenciálnímu zaměstnavateli, univerzitě nebo agentuře se kterým jsme ve smluvním vztahu a u kterého se hlásíte o zaměstnání případně společně komunikujete. Vzhledem k tomu, že bude docházet k profilování ve smyslu čl. 4 bod 4 GDPR, bude docházet k vyhodnocování osobních aspektů týkajících se uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců. Na základě takto provedeného profilování bude moci zaměstnavatel provádět další rozhodování, které může ovlivnit Vaše postavení, proto budeme pro předání dat získaných z hraní her vyžadovat Váš souhlas se zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Podmínky souhlasu jsou uvedeny v bodě 4 těchto Zásad.
 • Pokud jste se přihlásili na pokyn svého zaměstnavatele (obdrželi jste od něj pozvánku), je správcem Vašich osobních údajů Váš zaměstnavatel, my Vás pouze seznámíme s tím, jak nakládáme s osobními údaji my jako správci pro vlastní účely. O dalších účelech zpracování, které si stanoví Váš zaměstnavatel, Vás musí informovat tento zaměstnavatel. Musíte však počítat s tím, že Vašemu zaměstnavateli budou zpřístupněny všechny Vaše osobní údaje, aniž byste k tomu museli dávat aktivní souhlas.
 • Vaši e-mailovou adresu a Vaše identifikační údaje můžeme rovněž využívat pro zasílání newsletterů. Informování o zasílání newsletterů je uvedeno v bodě 5 těchto Zásad.
 • Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek a využívání Aplikace) využíváme k vylepšení uživatelského prostředí a celkové kvality našich služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran (viz dále příloha A – POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, včetně bodu 3.2. – Funkce třetích stran). Pokud například uložíme Vaše nastavení jazyka, budeme Vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle výše uvedených Zásad na základě plnění vzájemné smlouvy, na základě plnění našich zákonných povinností, na základě našeho oprávněného zájmu anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme.

3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • v případě, že s tím udělíte souhlas, bude mít k osobním údajům přístup potenciální zaměstnavatel, univerzita, či jiná agentura, která má zájem na tom, aby dále pracovala s Vašimi údaji v souvislosti s výběrovým řízením;
 • Váš zaměstnavatel, pokud jste se do Aplikace přihlásili na základě jeho pokynu a poskytnutého odkazu;
 • poskytovatel úložiště, kde jsou Vaše data uložena. Vždy využíváme pouze úložiště umístěná v EU/EHP. Pokud Vás zajímá, u kterého poskytovatele jsou uloženy Vaše osobní údaje, neváhejte se na nás obrátit;
 • společnost TOPefekt s.r.o., která zajišťuje vývoj a administraci serverů, na kterých je provozována Aplikace;
 • naši pracovníci a kontraktoři, kteří se podílí na vývoji a správě Aplikace.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie či EHP a nedochází tak k jejich předání mimo toto území, s výjimkou případných zaměstnavatelů či agentur, u kterých budete chtít, aby byly osobní údaje předány mimo EU.

4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak jsme uvedli výše, v průběhu užívání Aplikace může docházet k profilování, a to na základě her, které budete v Aplikaci hrát. My budeme osobní údaje zpracovávat pouze pro účely uvedené výše, ovšem Vaše osobní údaje mohou být předány také zaměstnavatelům, pokud jste zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání.

Vaše údaje získané z hraní her totiž zanalyzujeme a následně je, včetně výstupů z analýz, můžeme předat zaměstnavateli, případně univerzitě nebo agentuře, pod kterou jste se přihlásili. Tyto subjekty budou následně s Vámi zadanými a analyzovanými údaji dále nakládat. Jelikož při registraci dostanete odkaz od konkrétního zaměstnavatele, univerzity nebo agentury, které poskytujeme naše služby, musíme tomuto zaměstnavateli, univerzitě nebo agentuře údaje o Vás před dokončením registrace předat, jinak nebudeme schopni plnit naše povinnosti vyplývající ze smluvních vztahu. Před dokončením registrace tak udělujete souhlas se sdílením pro účely předání osobních údajů zaměstnavateli, univerzitě nebo agentuře, od které jste obdrželi pozvánku, a to po dobu, po kterou budete mít zřízený uživatelský účet.

Ctíme však Vaše soukromí, proto svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese dpo@insymbo.com, případně prostřednictvím nastavení Vašeho uživatelského účtu v Aplikaci, nebo tak, že si svůj uživatelský účet v Aplikaci vymažete.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Jinými slovy, do té doby, než nám souhlas odvoláte, můžeme data využívat pro daný účel. Pokud tedy zaměstnavatel již Vaše osobní údaje využil, mohl tak činit na základě Vašeho souhlasu.

Po odvolání Vašeho souhlasu, či po skončení doby, na kterou byl udělen, budeme postupovat v souladu s bodem 6 těchto Zásad.

Vezměte prosím také na vědomí, že pokud se ucházíte o zaměstnání a potenciální zaměstnavatel, univerzita či agentura Váš na základě provedeného pohovoru přijme, bude dále zpracovávat Vámi zadaná a zpracovávaná data v Aplikaci na základě dalších zákonností, a to například na základě plnění smluvních povinností a plnění zákonných povinností. Pokud tedy budete jako uchazeč přijat, nebudete již moci odvolat svůj souhlas se zpracováním, neboť osobní údaje budou zpracovávány na základě dalších právních základů přímo Vašim zaměstnavatelem, univerzitou či agenturou.

5. NEWSLETTERY

Pokud si tyto Zásady čtete, protože Vám od nás došel náš newsletter, bude tak pravděpodobně z toho důvodu, že jste se k odběru newsletterů přihlásil, případně jste neodmítl tuto možnost při registraci do Aplikace. Pokud jste se přihlásili k odběru newsletterů, udělili jste nám souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to na dobu 5 let. Pokud jste se registrovali do naší Aplikace, máte možnost zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to při dokončení registrace uživatelského účtu prostřednictvím check-boxu „Nechci dostávat newslettery“. Pokud tak neučiníte, budeme Vám zasílat obchodní sdělení na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v přímém marketingu, a to po dobu existence uživatelského účtu, či vzájemného smluvního vztahu.

Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že nám napíšete na adresu dpo@insymbo.com, či prostřednictvím odkazu uvedeného v každém jednotlivém newsletteru, který Vám zašleme.

6. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro jednotlivé účely, které jsou vymezeny výše. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu existence uživatelského účtu, respektive po dobu uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu bodu 4 těchto Zásad. Osobní údaje můžeme případně uchovávat také po nezbytnou dobu, abychom se ochránili při případných nárocích a požadavcích, které na nás vznesete (na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v ochraně vlastních právních a majetkových nároků). Pokud Vás zajímá, zda o Vás stále zpracováváme nějaké osobní údaje, neváhejte se nám ozvat na e-mail dpo@insymbo.com a moc rádi Vám sdělíme, jak dlouho Vaše údaje ukládáme.

Po vypršení všech účelů, pro které osobní údaje zpracováváme, dojde k anonymizaci Vašich údajů tak, abychom nebyli schopni identifikovat konkrétní fyzické osoby. Ponecháme si tedy statistické modely a informace získané z hraní her, ovšem v takové podobě, aby Vás nebylo možno dále identifikovat a my mohli nadále poskytovat služby našim klientům – zaměstnavatelům. Zaměstnavatelé tak dále budou schopni využívat získaných informací pro vytváření interních modelů a analýz. Tato skutečnost je nezbytná pro to, aby byly zachovány požadavky, které po nás klienti – zaměstnavatele vyžadují.

7. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze ta nejvhodnější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a nejvhodnější software.

Osobní údaje zabezpečujeme i fyzicky, a to tak, že zabezpečujeme přístupnost k datům, máme kamerový systém a alarmový systém.

8. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 500 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to dle podmínek stanovených v bodě 4 těchto Zásad.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese dpo@insymbo.com či na e-mailové adrese našeho pověřence pro ochranu osobních údajů advokatka.kreizlova@gmail.com.

Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Aktuální znění Zásad naleznete na adrese https://portal.insymbo.com/…bonich-udaju. Pokud dojde k významným změnám Zásad, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad oznamovat e-mailem či přímo v Aplikaci). Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze jsou dostupné na základě Vaší žádosti.

Tyto Zásady jsou účinné od 10.6.2021.

PŘÍLOHA A

POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

1. Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky a Aplikace ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky a Aplikaci začnete využívat. Stránky a Aplikace si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Zároveň mohou sloužit k tomu, abychom analyzovali, jak naše webové stránky a Aplikaci využíváte, případně abychom dostatečně webové stránky a Aplikaci zabezpečili.

Naše společnost využívá cookies, které jsou uvedeny v této příloze.

2. Proč cookies používáme?

Naše webové stránky a Aplikace, používají cookies k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:

 • K tomu, aby naše webové stránky a Aplikace fungovaly tak, jak byste očekávali;
 • Zrychlit a lépe zabezpečit naše webové stránky a Aplikaci;
 • Neustále zlepšovat naše webové stránky a Aplikaci.

Cookies nepoužíváme k:

 • Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • Předávání osobních údajů třetím stranám;
 • Získání provize z prodeje.

O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

3. Více informací o cookies

3.1. Cookies použité ke správnému fungování webu

Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka a Aplikace mohla správně fungovat, jako například:

 • Abychom zjistili, zda jste či nejste přihlášeni do Aplikace;
 • Abychom zajistili bezpečnost webu a Aplikace.

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše webové stránky či Aplikaci.

3.2. Funkce třetích stran

Naše webové stránky a Aplikace zahrnuje i funkcionality poskytované třetími stranami.

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek a Aplikace shromažďovány pomocí Google Analytics a nástrojů od LinkedIn. Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům, neumožňují však identifikaci konkrétního uživatele, resp. sběr jeho osobních údajů.

Naše webové stránky a Aplikace využívají následujících služeb třetích stran, přičemž konkrétní informace o využívaných cookies (včetně účelu a doby uložení) naleznete na následujících odkazech:

Google Analytics – https://developers.google.com/…cookie-usage

LinkedIn’s Insight Tag – https://www.linkedin.com/…cookie-table

Informace získané z těchto nástrojů využíváme pro účely vylepšování webových stránek a Aplikace a pro účely základních analýz na webových stránkách a v Aplikaci. Právním základem je nás oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá ve vylepšování poskytovaných služeb.

Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací naleznete na internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/…le_Analytics.

3.3. Jak odmítnout používání souborů cookies

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich webových stránek. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách a Aplikaci, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách: